Családi Felelősségvállalás

Apasági pótszabadság

Az apának gyermeke születése esetén, legkésőbb a születést követő második hónap végéig, öt, ikergyermekek születése esetén hét munkanap pótszabadság jár, amelyet kérésének megfelelő időpontban kell kiadni. A szabadság akkor is jár, ha a gyermek halva születik vagy meghal.

A pótszabadságot a kormány a központi költségvetésből finanszírozza és nem a munkaadó. A 2013-as  CIII törvény szerint az apasági pótszabadság akkor is jár, ha a dolgozó még nem töltött el egy teljes évet az adott munkahelyen. 

A 351/2014 (XII.29.) kormányrendelet az apáknak kiegészítő szabadságot biztosít a közszektorban és a honvédségnél a gyermek születési bizonyítványának kiállítását követően.

(2012. I. törvény a munka törvénykönyvéről 118. paragrafus; 351/2014 (XII.29.) kormányrendelet)

Szülői szabadság

2012. I. törvény a munka törvénykönyvéről  rendelkezik a szülői szabadságról. A munkavállaló gyermeke harmadik életéve betöltéséig - a gyermek gondozása céljából - fizetés nélküli szabadságra jogosult, amelyet a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadni. Továbbá, a munkavállalónak gyermeke személyes gondozása érdekében fizetés nélküli szabadság jár a gyermek tízedik életéve betöltéséig a gyermekgondozási segély folyósításának tartama alatt.

(2012. I. törvény a munka törvénykönyvéről 128 & 130 paragrafusok)

Rugalmas munkavégzés lehetősége a kisgyermekes szülőknek és más családi kötelzettséggel bíróknak

Nincs specifikus rendelkezés a kisgyermeket nevelők rugalmas munkavégzését illetően, azonban a Munka törvénykönyve lehetővé teszi a „kötetlen munkavégzést” bizonyos esetekben. A vezető munkarendje kötetlen. Távmunkában dolgozók, munkát megosztók munkarendje kötetlen.

2014 január elsejétől a kötetlen munkavégzés meghatározása módosul. Ettől az időponttól kezdve csak az minősül kötetlen munkavégzésnek, amikor a munkaadó írásban felhatalmazza a dolgozót, hogy teljes mértékben önállóan oszthatja be a munkavégzésének idejét. A munkarend kötetlen jellegét nem érinti, ha a munkavállaló a munkaköri feladatok egy részét sajátos jellegüknél fogva meghatározott időpontban vagy időszakban teljesítheti.

((2012. I. törvény a munka törvénykönyvéről, 2013. évi CIII törvénnyel módosítva, 96, 197, 199, 209 paragrafusok)

A foglalkoztatás körülményeinek szabályozása

  • 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről ( 2013-ban a 2013. évi CIII törvénnyel módosítva) / Labour Code, 2012 (amended in 2013 by Act CIII of 2013)
loading...

Images

Loading...