Bérszakadék GYIK

1. Mit jelent a nemek közti bérszakadék?

Mit jelent a bérszakadék?

A bérszakadék azt jelenti, hogy egy alkalmazott többet keres egy másiknál. A bérszakadék egy létező jelenség, mely nincs megtiltva nők és férfiak, valamint különbőző vallású és bőrszínű személyek között. Ezek a bérkülönbségek akár magasak is lehetnek. Gyakran előfordul különbség a bérezések között, mivel a több munkatapasztalattal biró, vagy magasszintű képzettséget követelő állásban dolgozók többet keresnek azoknál, akik aluliskolázottak, vagy újak a munkapiacon, így a bérszakadékok igen elterjedtek. Azonban igazságos ez?

Mit jelent a bérek közti egyenlőtlenség?

Bérek közti egyenlőtlenségnek azt nevezzük, amikor egy cégen belül két alkalmazott különböző fizetést kap annak ellenére, hogy hasonló, és azonos képzettséget követelő munkát végeznek. Az ilyen jellegű bérkülönbség megkülönböztetésnek minősül és illegális, mégis úgy tűnik, kezdi beágyazni magát. Példának okáért képzeljen el egy olyan szituációt a munkahelyén, amikor az igazgató a ‘nagydumás srácot’ a ranglétra második fokára helyezi, míg a ‘szégyenlőske lány’ kezdheti az egészet a legalján, pedig azonos képesítéssel rendelkeznek. Ez a fajta megkülönböztetett bérszabás sokakat évekig kísért. Nehéz megmondani, milyen mértékben van jelen a bérek közti különbség. Számos vizsgálatban tesznek említést folyamatos és megmagyarázhatatlan bérszakadékokról, melyek feltehetően a megkülönböztetésen alapuló bérszakadékokról árulkodnak. Viszont, hogy még nehezebbé tegyük a dolgot, ezek a bérkülönbségek akár megalapozottak is lehetnek, de beárnyékolja őket a megkülönböztetés gyanúja. Nehéz rámutatni, melyik igazságos, és melyik nem.

Bérek közti egyenlőtlenség előfordulhat munkacsoportok vagy osztályok, cégek, valamint iparágak között. A hasonló munkákat az elvégzésükhöz szükséges képzettségi szint alapján határozzuk meg, tehát elviekben a hasonló munkát és feladatot elvégző férfiaknak és nőknek azonos díjazás, és ugyanannyi órabér jár. Ebből az következik, hogy sem a szerződés típusa (határozott idejű vagy határozatlan), sem pedig a heti munkaidő (rész-vagy teljes munkaidő) nem lehet az egyenlőtlen munkabér oka.

Mit jelent a megkülönböztetésen alapuló bérszakadék?

A megkülönböztetésen alapuló bérszakadék azt jelenti, hogy azonos iskolázottsággal és munkatapasztalattal rendelkező, és hasonló munkakört betöltő egyének különböző fizetést kapnak. A legtöbb országban törvény tiltja a megkülönböztetésen alapuló bérkülönbséget az alábbi szempontok alapján:

 • nemi- és szexuális beállítottság
 • nemzetiség
 • életkor
 • családi állapot
 • társadalmi származás
 • származási ország
 • faji hovatartozás
 • vallási nézetek

Igazságos, amikor a férfi keres többet?

Sok országban a nők átlagos órabére jóval kevesebb, mint férfi munkatársaiké. E bérkülönbségek aránya 10 és 40 százalék nemek szerinti bontásban hasonlítva össze az aktív népességet. Hivatalosan ezek a különbségek megmagyarázhatóak. Azonban igazságos ez így? Nem, nem igazán. A gyakorlatban a nőknek úgy tűnik, kevesebb idejük van arra, hogy (sokkal) többet keressenek, mivel olyan munkát is el kell végezniük, amiért nem kapnak fizetést, mint például a házimunka. Emellett időnként még szexuális zaklatásnak is ki vannak téve, mely azt eredményezheti, hogy a fellépő feszültség miatt felmondanak.A nők munka során hozott különböző döntéseinek sok oka lehet. Bár mind a férfiak és a nők úgy vélik, hogy a munka során hozott eltérő döntéseik normálisak, azonban ezek a (hosszú távú) döntések a nők jövedelmét alacsonyan tartják.

Igazságos, amikor a nő keres többet?

Több olyan is ország is van, ahol egyes szakmákban a nők többet keresnek férfi munkatársaiknál. Ezek a nők általában azonos, vagy magasabb iskolázottsági szinten állnak, teljes munkaidőben dolgoznak és tárgyalni tudnak bérükről. Ezek a rendkívül tudatos, modern nők (többnyire) viszonylag fiatalok és (máig) kivételesnek számítanak. Nincs egyetlen olyan ország sem, ahol a nők jövedelme valamennyi korosztályban meghaladná a férfiakét.

2. Hogyan keletkezik a bérszakadék?

Mi idézi elő a bérszakadékot?

Néhány esetben akkor keletkezik bérszakadék, amikor az egyének bérét valamilyen megkülönböztetés alapján szabják meg. Ez a megkülönböztetés alapulhat faji, nemi, vagy vallási hovatartozáson, vagy szimplán szimpátián, illetve ‘érzelmeken’. Ugyanakkor a nem egyértelmű munkaköri leírás és munkabesorolás is okozhatja a bérszakadékot. Ahhoz, hogy kiderüljön a bérkülönbség mértéke, meg kell nézni, milyen munkaköri leírás alapján sorolták be bizonyos munkakörökbe a nőket és a férfiakat.

Mik a széles bérszakadék kiváltó okai?

A bérszakadékok olyan döntések és választások során keletkeznek, amelyekkel az emberek a munkájuk során találkoznak. Ezek a választások kapcsolódhatnak:

 • oktatáshoz/képzéshez
 • fogalkozáshoz,szakmához, kereskedelemhez
 • szektorhoz,iparághoz
 • nagy- vagy kis vállalatokhoz
 • rész- vagy teljes munkaidőhöz
 • munkahelyi továbbképzéshez.

Általában a férfiak és a nők eltérő döntésekez hoznak, melyek inkább kapcsolódnak nemi identitásukhoz, mint szabad akarathoz. Például gondoljon arra, hogy olyan oktatást választ, melyet könnyen össze tud egyeztetni családi életével. Vagy egy olyan munkát, amelyet könnyű elvégezni egy háztartás és család vezetése mellett, például olyat, amelyik részmunkaidős vagy rugalmas munkaidőt kínál. Vagy olyan munkahelyet keres, ami közel van, általában egy kis cégnél, mert azokból több van, több helyen, de a nagy cégek rendszerint több fizetést adnak.

Mivel a férfiak és a nők nemük alapján választanak karriert, ezek a döntő pillanatok különös áttekintést kívánnak, mivel ezek hosszútávon meghatározóak. A bérszakadék legfőbb okát az oktatás, a foglalkozás és a szektor kiválasztása együttesen alkotják. Gondoljon bele, hogy bár a részmunkaidős állás órabérben nem sokkal tér el a teljes munkaidőtől, a hó végén mégis mindig kevesebb pénz jön belőle össze.

A bérszakadék az életkorral szélesedik

A korral együtt a bárszakadék is szélesedik, amely valószínűleg nem csak az oktatás (választása) miatt van. Általában a nők ugyanolyan oktatásban részesülnek, mint a férfiak, mely nem volt jellemző egy évtizede vagy korábban. Úgy tűnik, hogy a bérszakadék egyéb oka az, hogy a nők többször, és több ideig dolgoznak kevesebb munkaórában, mint a férfiak, és hajlamosak megszakítani szakmai pályafutásaikat. Ezzel ellentétben a férfiak több munkaórában dolgoznak, és megpróbálják elkerülni pályafutásuk megszakítását, ezáltal a hosszabb munkatapasztalat miatt magasabb fizetés jár nekik.

Nagy bérkülönbség akkor merül fel, amikor a férfiak a hosszabb munkaidőt választják, és ezért előléptetik őket, míg a nők a rövidebb munkaidőt választják, és inkább nem építik tovább karrierjüket. A bérkülönbség még tovább növekszik, amikor a nők kilépnek munkahelyeikről, amikor a férj nyugdíjba megy. Ha a férjnek magas nyugdíja van, akkor ez nem probléma, ám ha a házaspár elválik, vagy a férj (idő előtt) meghal, a helyzet a pénzügyileg a férjüktől függő nőket alacsony életkörülménybe vagy akár szegénységbe is taszíthatja.

Bérszakadék akár már az első munkahelyen is előfordulhat

Már az első munkahelyen más fizetés járhat a különböző nemeknek. Ennek általános okai az iskolázottság, a foglalkozás, a szakma, vagy az iparág kiválasztása, de a bérszabás és a tárgyalási képességek is nagy szerepet játszanak. Amíg a férfiak gyakrabban tárgyalnak a munkában betöltött pozíciójukról és fizetéseikről, a nők ritkábban és kevésbé erőteljesen szólalnak fel ez ügyben. Ahogy egy fizetés rögzítve van, akár hosszú évekig ezen a kezdő szinten maradhat. Minden új munkáltató rákérdezhet az előző fizetésekre, amelyre nem kötelező válaszolni, de általában mindig akad olyan, aki válaszol− így állandósítva az egyébként is jelen lévő bérszakadékot a következő szinten is.

A bérszakadék, a munkaértékelés, és a munkák minősítése

A munkaértékelés segítségével szisztematikusan lehet összevetni egy cég és/vagy iparágazat munkaköreit. Ezek a munkakörök különböző kötelezettségekkel, előfeltételekkel és felelősségekkel járnak, és ennek tükrében pontozzák őket, így alkotva munkakörök egész hierarchiáját. Ezek a pontok, vagy osztályozások szabják meg majd az alapfizetést. A modern munkarendszer nem különböztet meg nemeket, ami azt jelenti, hogy általában a nőkkel azonos képesítéssel rendelkező férfiak nem részesülnek előnyben − és fordítva. Az előléptetéseket és a lefokozásokat már nem lehet szubjektív ’érzelmekre’ alapozni.

A bérszakadék, a munkabesorolás és járandóságok

A munkaértékelésnek és az osztályozási rendszernek köszönhetően könnyen be lehet osztani az alkalmazottakat a megfelelő pozícióba, azonban gyakran előfordul, hogy amíg a nőket (igazságosan) a képességeik alapján osztják be, a férfiakat ugyanilyen esetben valamiért mégis magasabb pozícióba helyezik. Emellett a férfiak gyakrabban kapnak pluszjuttatásokat, mint például bérelt autót, ingyen mobiltelefont, prémiumot stb. Ennek magyarázata lehet az a tény is, hogy a nők kevesebb órát dolgoznak, vagy egyszerűen nem kérnek egyéb juttatásokat. Másrészről az is lehetséges, hogy önmagától értetődőnek veszik, hogy egy nőnek nincs szüksége juttatásokra, mivel a család fő kenyérkeresője a férfi (még akkor is, ha ez nem így van). Ilyesfajta feltételezések és a fel nem szólalások eredményezhetik a bérszakadék szélesedését. Mivel minden lépés a ranglétrán egy tárgyalás eredménye, ezért logikus, hogy azok, akik többször változtanak állást, esélyesebbek az előléptetésre.

Bérkölönbség nagy és kis cégeknél

Érthető, hogy a nagy cégek miért adnak több fizetést. A multik esetében ez mindenképpen igaz, azonban ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a nagyobb szervezetek, mint például kormányhivatalok, iskolák, kiskereskedések, vagy kórházak is több fizetést adnának. Bármilyen nagyok is, nem szállhatnak versenybe a kereskedelmi ágazatokkal, ugyanakkor olyan rugalmas munkát tudnak kínálni, amely mellett a családi élet is fenntartható. Ez a tény megmagyarázza, miért dolgozik több nő az előbbi szektorokban (kiskereskedelem, iskolák és kórházak), mint férfi.

A kisebb cégeknél kevesebb a fizetés, de valamilyen szinten kompenzálja ezt az a tény, hogy általában a közelben van a munkahely, megspórolva ezzel a sok ingázást és biztosítva a kényelmes családi életet. Ezek a tények együttesen hozzájárulhattak azon statisztikai adathoz, miszerint a nők kevesebb fizetést kapnak, mint a férfiak. A nagyvállalatok remek karrier-és fizetési lehetőségeket kínálnak, azonban ennek sokszor a magánélet látja kárát.

A bérszakadék és a karrier megszakítása

A karrier megszakítása, még ha csak pár évre is, komoly áldozatot jelent a fizetés és a jövőbeli lehetőségek szempontjából. Pár hét szabadság nem jelent problémát, de ha már hónapokról van szó, akkor az már más tészta, pláne ha ez évekig húzódik, ami már büntetendő. Emellett, az évek múltával egyre kevesebb arra az esély, hogy az eredeti pozícióban folytatható a munka. Mindent összevetve a szilárd szakmai képesítéssel rendelkező alkalmazottak inkább maradjanak munkában és jövedelmeztessék képességeiket hasznos tapasztalatok gyűjtése mellet.

A karrier megszakítása rossz hatással lehet a nyugdíjra is.

A bérszakadék és a továbbképzések

Ha valaki úgy dönt, a munka mellett szakmai továbbképző kurzusokat végez el, az jövedelmező lehet, és magasabb órabért is eredményezhet. Egyes vállalatoknál kötelező a továbbképzés, amelyet a cég fizet, más helyeken pedig nem kötelező, hanem ajánlott továbbképzéseken részt venni, azonban a tanfolyamokat saját zsebből kell kifizetni. Ennek gyakorlata országonként, iparágként, kollektív szerződésenként és vállalatonként változó, de általánosságban minden továbbképzés jövedelmezően hat. Ugyanakkor a nők életük virágjában általában csökkentik munkaidejüket, míg a férfiak erejük teljében gyakran inkább többet dolgoznak, és alkalomadtán karriert építenek.

A bérszakadék és a részmunkaidős munka

Ahol jellemzően alacsony a fizetés, ott teljesen mindegy, hogy a nők és a férfiak teljes, vagy részmunkaidőben dolgoznak e. Azonban olyan helyeken, ahol a teljes munkaidő és a több munkaóra a megszokott, ott az órabérek is növekedni látszanak. Más szóval részmunkaidőben dolgozni nem csak a havi fizetés, hanem az órabér szempontjából is káros.

Részmunkaidőben dolgozni viszont még mindig jobb, mint egyáltalán nem dolgozni. Minden esetben (a jövedelem szempontjából) értelmesebb pénzért dolgozni, mint ingyen. A teljes munkaidő még mindig jobb döntés, mivel juttatásokkal jár, mint például a bérelt autó vagy a továbbképzés, ugyanakkor a részmunkaidős állás mellett nyugodtabb életvitelt lehet folytatni.

Összegezve: ahol az órabér viszonylag magas egy adott iskolázottsági szinthez képest, a (komolyabb) részmunkaidős állás melletti döntés megalapozott.

A vezetői pozíció és a bérszakadék

A vezetői pozíció nem mindenesetben jelent (sokkal) magasabb fizetést is. Sőt, a kisebb és kevesebb vezetői réteggel rendelkező vállalatok esetében a főnöki cím puszta formalitás, és nem jár zsírosabb csekkel. A szupermarketek és az iskolák például viszonylag egyrétegű szervezetek, de ez olyan vállalatokra is igaz, ahol sok nő dolgozik. Az ilyen helyeken a vezetőség nem keres túl sok pénzt. Ezzel ellentétben a komplex nagyvállalatok (sokkal) több karrier lehetőségeket kínálnak. Felmászni a ranglétrán azt jelenti, hogy a dolgozók tárgyalhatnak fizetésük emeléséről is, és minden lépésnél egyre magasabb és magasabb órabért kapnak.

3. Mit tegyünk a bérszakadék ellen?

A bérszakadék és az átláthatóság

A cégek és az iparágakon belüli munkabérek és fizetések közzététele segít, hogy az igazságtalan bérkülönbségek a felszínre kerülhessenek. A bérlekérdezővel való fizetés ellenőrzése minden bizonnyal segít, csak úgy, mint a Kollektív Szerződések és az egyenlő díjszabásról szóló hivatalos szabályzatok ismerete.

Abban az esetben, ha igazságtalan bérkülönbség gyanúja lép fel, a legjobb először beszélni róla a kollégákkal, vagy a szakszervezethez fordulni, és csak a legutolsó esetben fordulni a bírósághoz. Mindenekelőtt kérdezzen körbe, és kérjen szakvéleményt. Kezdetnek látogasson el a Berbarometer.hu honlapjára!

A bérszakadék és a társadalmi fellépés

Amikor a nemek közti bérszakadék (túl) széles, az érintettek és családtagjaik, a szakszervezetek, a munkáltatói szövetség, a cégek, a politikai pártok és a kormány tehet valamit ellene.

Ha nőként kevesebbet keres ugyanazért, vagy hasonló, azonos képességi szintet követelő munkáért, mint férfi munkatársai, szabadon tehet jogi lépéseket ellene. Nem könnyű, ha már erre az ösvényre térünk, de segítséget kérhet a szakszervezet(ek)től, valamint tudakozzon a bérBarométer honlapján!

Mit tehet egy nő a bérszakadék ellen?

Ha mint dolgozó nő, fontosnak tartja a magas(abb) órabért most és a jövőre nézve, gondolkozzon el az alábbiakon:

 1. Tanuljon tovább a jövőbeli feltehető munkakereslet tudatában

 2. Végezze el megkezdett tanulmányait (szerezzen diplomát!)

 3. Válasszon jól fizető szektort, vagy iparágazatot

 4. Helyezkedjen el olyan állásban, amely sokoldalú, és sajátítson el sok területen hasznosítható képességeket

 5. Válasszon– ha ez lehetséges – olyan partnert, aki támogatja, hogy dolgozni akar

 6. Családalapításnál válasszon olyan partnert, aki támogatja, hogy dolgozni akar és segít a házimunkában

 7. Ha teheti, ne hagyja abba

 8. Helyezkedjen el egy nagy cégnél, ahol napközi létesítmény működik

 9. Ha gyerekei vannak, válasszon olyan munkahelyet, amely a közelben van, hogy megspórolja a sok ingázást és megkönnyítse az élet és a munka egyensúlyának fenntartását

 10. Tárgyaljon fizetéséről minden új lépésnél és választásnál a karrierjében

 11. Rendszeresen beszéljen munkájáról a partnerével, más családtagjaival, vagy kollégáival: a karrierről gondoskodni kell (akárcsak a partneréről, gyerekeiről, otthonáról stb.)

 12. Képezze magát és vegye igénybe a felkínálkozó továbbképzési lehetőségeket, vagy a munkával kapcsolatos segítő kurzusokat, mivel a munkapiac gyorsan változik

 13. Figyelje nyugdíjalapját/nyugdíjjogosultságát.

A bérszakadék egy létező és elkerülhetetlen jelenség. Azonban a széles bérszakadék nem csak mint egyénre káros, hanem a társadalomra nézve is, amiről mind a kormánynak, az üzlet világának, a nőknek és férfiaknak tudniuk kell. Kezdetnek jó, ha a munkánkból a legtöbbet hozzuk ki, pénzügyileg is. Azonban mindenekelőtt fontos, hogy olyan téren tanuljon tovább, amely elvégzésével olyan munkát vállalhat, amire kereslet van. Vannak olyan jól fizető munkahelyek, amelyekből kiindulva még jobban fizető szektorokba és iparágakba kerülhet. Valamint résen kell lennie, hogy észrevegye az alaptalan bérkülönbségeket, melyek a törvény által tiltott, megkülönböztetésen alapuló egyenlőtlen fizetésekről árulkodhatnak.

Hogyan kereshet többet egy nő?

A legjobb válasz erre a teljes munkaidős állás, mivel így esélyesebben kaphat lehetőséget munkahelyi képzésre, előléptetésre és vezetői pozícióba kerülésre- nemtől függetlenül. Ahhoz, hogy jól keressen, hasonlítsa össze a munkákat és szektorokat amikor kiválasztja, milyen karrierhez kezdjen. Van olyan állás, ami jobban fizet – már csak azért is, mert magasabb iskolázottsági szintet követel. Különböző területek és ágazatok jobban fizetnek.

Hogyan léphetnek fel családtagok és munkatársak a bérszakadék ellen?

Amikor egy családban férfi és nő megegyezik, hogy mindketten dolgoznak és pénzügyi függetlenségre törekednek, feltételeket kell szabniuk ahhoz, hogy mindketten egyenlő mértékben vegyenek részt a gyermeknevelésben és a háztartásban. Mivel a legtöbb dolgozó nőnek és férfinak családja van, a kollégáknak is ugyanezzel a problémával kell szembenézniük.

Ezért a kollégák segítségével könnyebben meg lehet fontolni a karrierben tett lépéseket és megtudni, hogy jó, vagy rossz hatással van e egy lépés a jövedelemre nézve.

Lehet, hogy nehéz ilyenről kollégákkal beszélgetni, mivel minden munkahelyen verseny folyik az alkalmazottak között, de szükség van rá.

Mit tehet egy munkáltató az igazságtalan bérszakadékok ellen?

A minimum, amit egy munkáltató megtehet, hogy átláthatóvá teszi a bérezést és nyitott alkalmazottai – legyen férfi vagy nő - előléptetési lehetőségeire. Ezenkívül könnyebbé teheti dolgozóinak a munka és magánélet közti egyensúly fenntartását, különösen a kisgyermekes alkalmazottak esetében, például rugalmas megállapodásokkal. Továbbá megakadályozhatja a várandós alkalmazottak kirúgását, és biztosíthatja a biztonságos és egészséges munkakörülményeket számukra. Mindemellett pedig szemmel tarthatja a férfiak és a nők pozícióbetöltését, elkerülve az igazságtalan bérszakadékokat, melyek a nemeken alapuló kivételezésben gyökereznek.

Ezen felül hasznos, ha olyan kollektív szerződéseket köt, amelyek biztosítják a rugalmas munkaidőt, valamint az előrelépés lehetőségét most és a jövőben.

Mit tehetnek a szakszervezetek és a munkáltatói szövetségek az igazságtalan bérkülönbségek ellen?

Mindkét szervezet megállapodhatna abban, hogy a cégen belüli nemek közti bérkülönbségek nem lépnek át egy bizonyos határt, valamint megszabhatnának egy törvényes minimálbért, amelyet könnyű betartatni.

Továbbá mindkét szervezet érdekelt a kollektív bértárgyalási megállapodásban, mely elősegíti a nők munkában való előremenetelét, valamint a jelenlegi, és a hosszútávú karrierépítését.

Mit tehetnek a politikai szervezetek, a parlament és a kormány az igazságtalan bérkülönbségek ellen?

A nemi hovatartozáson alapuló bérkülönbség témájának állandóvá tétele a társadalmi, gazdasági és politikai kérdések listáján máig egy igen vitatott kérdés. A politikai szervezek, a parlament, és a kormány szerepükből és helyzetükből kifolyólag segíthetnek felhívni a figyelmet és megvalósítani

 • a megfelelő élet és munka közti egyensúly megteremtését
 • a megfelelő oktatáshoz és képzéshez való jog biztosítását minden korosztálynak.

Egy magasan iskolázott nő, aki hasznosítja tudását és képességeit, javára válhat a nők, a családtagok, a munkatársak, a politikai pártok, a parlament és a kormány számára is, mivel saját jövedelemmel rendelkezik, adózik, és fenntartja gazdasági függetlenségét, ezzel elkerülve, hogy időskorára elszegényedjen.

4. Hogyan jelentkezzünk állásra?

Melyek a jellemzően női foglalkozások?

Nem létezik pontosan meghúzott határvonal férfi és női munkák között. A gyakorlatban ezeknek a meghatározása azon alapszik, hogy egyes munkát többnyire férfiak, vagy nők végzik. Következésképp női foglalkozásnak számít például a háziasszony, házvezetőnő, cseléd, házmesternő, nővér, bolti eladó, pincérnő, pénztáros, tanárnő, titkárnő, recepciós, adminisztrátor vagy a logisztikai ügyintéző. Ezek a foglalkozások kevés fizetéssel járnak, csekély továbblépési lehetőséggel. Ezzel szemben számos olyan foglalkozás és pozíció létezik, ahol a magas végzettséggel rendelkező nők kiválóan, és magas fizetésért dolgoznak. Ilyen foglalkozás például az ügyvéd, bíró, pr-és marketing menedzser, valamint a kommunikáció és média szakértő.

Próbálja ki a honlapon található Bérellenőrzőt foglalkozások széles skáláján és hasonlítsa össze a bérlekérdező eredményeit.

Melyek a jellemzően női ágazatok?

Ahogy a munkák esetében, az ágazatokról is nehéz megmondani, melyik a kimondottan férfi, és női ágazat. Ugyanakkor az olyan ágazatokban, mint a takarítás, az egészségügy, a vendéglátóipar, az általános oktatás, a titkárnő, valamint az adminisztráció, a női alkalmazottak száma meghaladja a férfiakét.

Próbálja ki a honlapon található Bérellenőrzőt foglalkozások széles skáláján és hasonlítsa össze a bérlekérdező eredményeit.

Létezik bérszakadék a női és férfi ágazatok között?

Az olyan ágazatokban, ahol tübbnyire férfi alkalmazottak vannak, tehát a férfi alkalmazottak száma meghaladja a női alkalmazottakét, az alapfizetés magasabb, mint az olyan iparágakban és foglalkozásokban, ahol a női alkalmazott a több.

Próbálja ki a honlapon található Bérellenőrzőt foglalkozások széles skáláján és hasonlítsa össze a bérlekérdező eredményeit.

A multinacionális cégek jobban fizetnek?

A multinacionális cégek legtöbbször részvénytásaságok, és nagyvállalatok, ezért jobban fizetnek. Az érem másik oldala viszont az, hogy gyakran elvárják, hogy sok munkaórát dolgozzanak alkalmazottaik, mindezt túlóradíj nélkül. A jövedelem egy része állhat az éves nyereségrészesedésből/vagy prémiumból, általában céges kötvények formájában.

Létezik bérszakadék közszolgálati és magánszektor között?

Általánosságban beszélve a közszolgálati szektorban kisebbek a bérkülönbségek, mint a magánszektorban. A közszolgálati szektorban a legkevesebb képesítést igénylő munkákat általában jobban, a legmagasabb pozícióban dolgozókat pedig kevésbé jól fizetik meg, mint a magánszektorban.

A női ágazatok jobbak egy dolgozó szülő számára?

A többnyire nőket foglalkoztató ágazatok rendszerint gyakran kínálnak fel (komolyabb) részmunkaidős állásokat, vagy egyszerűbb állásokat. Ezen felül sokszor kínálnak rugalmas(abb) munkaidőt is.

Mi a minimum, amit egy megfelelő munkaszerződésnek tartalmaznia kell?

A munkaszerződésben mindig szerepel a szerződéskötő felek nevei és címei, a megkötés dátuma, a munkaszerződés kezdete és lejárata (azaz időtartama), bérek és fizetések, a munkaidő, a munkavégzés típusa, a próbaidő és a felmondási időszak. A szerződés hatálybalépéséhez mindkét fél aláírása szükséges.

Hogyan értékeljük a másodlagos munkavégzési feltételeket?

Egy munkaszerződés a (zsíros) fizetés és a munkaórák számán kívül, másodlagos munkavégzési feltételeket is tartalmaz, amelyeket nem pénzben mérnek, de pénzt érnek. Ilyenek például a munkával kapcsolatos kiadások visszatérítése, (bérelt) autó, ingyen mobiltelefon, továbbképzési lehetőségek, a törvényes minimumnál hosszabb szabadság, rugalmas munkaidő, az otthonról való dolgozás lehetősége stb.

Mit írjunk az önéletrajzba?

 • Személyes adatok (név, cím)
 • Az önéletrajz utolsó frissítésének dátuma
 • Iskolai és egyéb végzettség, akkor is, ha nem munkával kapcsolatos
 • Tevékenységi körök, hangsúlyozva eltökéltségét, például önkéntes munka vagy gyakornokság
 • Nyelvtudás, aktív és passzív (olvasott szöveg értése)
 • Számítógépes ismeretek
 • Közösségi média ismerete és használata.

Ha többet szeretne megtudni az önéletrajzokról, látogasson el ide: Monster.com és Palyatanacsadok.hu

Mitől jó egy motivációs levél?

A motivációs levél amolyan kísérő levél, melyet az önéletrajzhoz kell csatolni. A levél akkor jó, ha rövid és tömör. Szerepel benne, hogy miért jelentkezik, és honnan hallott az álláslehetőségről, például hirdetésben látta, vagy meséltek róla. Továbbá tartalmaznia kell személyes motivációit is, és látszódnia kell,hogy tudatában van annak, milyen kötelezettségekkel jár a meghirdetett állás, pozíció. Látniuk kell a címzetteknek, hogy megérti, mire van szükségük és/vagy mit követelnek Öntől. A levelet a megszokott formátumban kell megírni, dátummal és aláírással, még e-mail esetében is (ami gyakori manapság).

Ha többet szeretne megtudni a motivációs levélről, látogasson el ide: Monster.com és Palyatanacsadok.hu

Számít a külső?

Megjelenése legyen ápolt, tiszta, és megnyerő, mivel ezek minden bizonnyal sokat számítanak egy állásinterjúnál.

Ne szégyenlősködjön, kérdezze meg családtagjait és barátait, hogy megfelelne e egy állásinterjún.

Miért tárgyaljon béréről?

Mindenki tarthat bértárgyalást, és ajánlott is. Legyen felkészült. Beszéljen barátaival, családtagjaival, kollégáival, és nézzen utána az interneten is. Ellenőrize a béreket ezen a honlapon. Ha van, próbálja meg elolvasni a kollektív bértárgyalási megállapodást. Írjon kívánságlistát arról, ami elengedhetetlen számára, és arról, mi áll a második helyen. A bértárgyalás egy adok-kapok helyzet (lehet, hogy nem kíván szombaton is dolgozni, de elfogadná az ajánlatot, ha több pénz járna érte). Tartson egy próbatárgyalást, mielőtt a valódi bértárgyalásra kerül sor.

Ne felejtse el, hogy a végkifejlet számít igazán. Egy kellemes, barátságos tárgyalás semmit nem ér, ha a végén nyitott kérdések maradnak, és semmi sincs papírra vetve.

Abszolút ódivatú az a gondolat, hogy a nőknek nem kéne bértárgyalásokat tartaniuk. Számos országban, sok nagyvállalatnál, a nők már a legmagasabb pozícióban dolgoznak. Elhiheti, előrementelük során ők már megtanulták, hogy kell tárgyalni.

A munkában nyújtott teljesítmény értékelése és a bérkülönbségek

A nagyobb, összetettebb vállalatoknál rendeltetésszerűen évente tartanak teljesítményértékelő időszakokat. Ezeket a megbeszéléseket komolyan kell venni, mivel ezek nagy hatással vannak a fizetésére és a jövőbeli karrierlehetőségeire. Először nézze meg a Kollektív Szerződést és/vagy a munkájához kapcsolódó szabályzatokat. Ezek az alkalmak adnak esélyt az előléptetéshez, ami azt jelenti, hogy legyen felkészült, írja össze, amit el szeretne érni, például több fizetést, több szabadságot, több továbbképzési lehetőséget.

Ne felejtse el, hogy minden megbeszéléssel egy kis lépéssel magasabb fokra kerül a ranglétrán, és a következő években is beleszámít az összesítésbe.

Miért tartsunk bértárgyalást egyszerű munka esetén is?

Az egyszerű munka nem feltétlenül jelenti azt is, hogy jelentéktelen. Amikor tárgyalásra készül, nézze meg, hogy van e előrelépési lehetőség a munkájában. Tekintse ezt úgy, mint egy jó lehetőséget, tudja meg, hogy vannak e munkaképzési lehetőségek, nyugdíjbiztosítás, esetleges túlóradíj, munkával kapcsolatos kiadások kompenzálása, gyermekgondozási lehetőségek, és ehhez hasonlók.

loading...

Images

Loading...