Gyermekek és Serdülōk

Mukaválláláshoz szükséges minimális életkor

Magyarország Alaptörvényének XVIII. cikke szerint gyermekek foglalkoztatása - testi, szellemi és erkölcsi fejlődésüket nem veszélyeztető, törvényben meghatározott esetek kivételével - tilos. Magyarország külön intézkedésekkel biztosítja a fiatalok és a szülők munkahelyi védelmét. A munkavállalás alsó korhatára 16 év. A legalább 15. életévét betöltött és teljes időben nappali iskolába járó fiatal iskolai szünetben munkát vállalhat. A gyámhatóság engedélye alapján a jogszabályban meghatározott kulturális, művészeti, sport-, hirdetési tevékenység keretében a tizenhatodik életévét be nem töltött személy is foglalkoztatható. 

(2012. Munka Törvénykönyve 34. paragrafus)

Veszélyes munkakör betöltéséhez szükséges minimális életkor

A veszélyes munkakör betöltéséhez legalább 18 évesnek kell lenni. 18 év alatt (és 16 év felett) a munkavállaló fiatal munkavállalónak tekinthető. A fiatal munkavállaló számára éjszakai munka, valamint rendkívüli munkaidő nem rendelhető el. A fiatal munkavállaló napi munkaideje legfeljebb nyolc óra lehet és a több munkaviszony keretében történő munkavégzés munkaidejét össze kell számítani. A fiatal munkavállaló számára legfeljebb egy heti munkaidőkeretet lehet elrendelni. A fiatal munkavállaló évi 5 nap pótszabadságra is jogosult. 

(2012. Munka Törvénykönyve 114 & 119 paragrafus)

Gyermekmunka szabályozása

  • 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről ( 2013-ban a 2013. évi CIII törvénnyel módosítva) / Labour Code, 2012 (amended in 2013 by Act CIII of 2013)
loading...

Images

Loading...