Felmondási Tilalom

Veszélyes munkavégzés tilalma

A munkáltatónak a dolgozó állapotának megfelelő munkát kell biztosítani. A várandós anya ideiglenesen mentesül rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól, ha nincs az egészségi állapotának megfelelő munkavégzési lehetőség számára a munkahelyen. Ekkor munkaszerződésében benne foglalt alapbére jár neki egészen a szülésig. A munkavállaló hozzájárulása nélkül nem kötelezhető más helységben végzendő munkára a várandóssága megállapításától gyermeke hároméves koráig, gyermeke tizenhat éves koráig, ha gyermekét egyedül neveli.

(2012. I. törvény a munka törvénykönyvéről 53 & 60 paragrafusok)

Felmondással szembeni védelem

A munkáltató felmondással nem szüntetheti meg a munkaviszonyt

a) a várandósság,

b) a szülési szabadság,

c) a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság (128. §, 130. §), során.

A korábbi munkahelyre történő visszatérés joga

A 2012-es Munka törvénykönyve 59. paragrafusának rendelkezése szerint, a munkáltató az anyaság szabadságról való visszatérést követően ajánlatot tesz a munkavállaló számára a munkabér módosítására. Ennek során a munkavállalóval azonos munkakörű munkavállalók részére a munkáltatónál időközben megvalósított átlagos éves béremelés mértékét kell alapul venni. Ilyen munkavállalók hiányában a munkáltatónál ténylegesen megvalósult átlagos éves béremelés mértéke az irányadó.

loading...

Images

Loading...