Kényszermunka

Kényszermunka tilalom

Magyarország Alaptörvényének XII cikke szerint minden ember szabadon választhatja meg munkáját, foglalkozását és vállalkozói tevékenységeit.

Aki mást elad, megvásárol, elcserél, ellenszolgáltatásként átad vagy átvesz, illetve ennek érdekében valakit szállít, elszállásol, elrejt vagy másnak megszerez, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Aki mást annak kiszolgáltatott helyzetét kihasználva, illetve erőszakkal vagy fenyegetéssel munkavégzésre kényszerít, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről, 193. paragrafus)

A munkaváltás és a felmondás joga

A munkavállalónak – munkaviszonyának befejezését megelőzően – 30 napos felmondási idővel kell számolnia a  2012. Munka Törvénykönyve szerint. Lásd még a Foglalkoztatási biztonság részt is.

Inhumane Working Conditions

A névleges munkaidő napi 8 óra, heti 40 óra. A dolgozók évente 250 túlórát, illetve arányos mennyiségű túlórát végezhetnek.A törvény nem határozza meg pontosan a heti vagy a havi túlóra limitet. 

Kényszermunkára vonatkozó szabályozás

  • 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről ( 2013-ban a 2013. évi CIII törvénnyel módosítva) / Labour Code, 2012 (amended in 2013 by Act CIII of 2013)
  • Magyarország Alaptörvénye, 2011 / The Constitution of Hungary, 2011
  • 2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről / The Criminal Code 1978
loading...

Images

Loading...