A magyar nők jól kezdenek a magas képzettséget igénylő állások betöltésekor, de 10 év múlva kevesebbet keresnek, mint a férfiak

Magyarországon az alacsony képzettségű szegmens néhány foglalkoztatási csoportjában - mint például a szolgáltatási és értékesítési dolgozók vagy az összeszerelők körében - jelentős a nemek közötti bérkülönbség. Az egyéb képesítést nem igénylő dolgozók ugyanakkor viszonylag csekély fizetéskülönbséggel szembesülnek. Az olyan foglalkozásoknál, mint a helyhez kötött berendezések kezelői vagy az üzleti szakemberek, a nemek közötti bérszakadék nő a szakmai tapasztalat éveinek számával. A magyar nők csak specifikus üzleti és igazgatási, valamint természettudományi és műszaki hivatások betöltésekor kapnak magasabb fizetést, mint a férfiak.

A nők javára mutatkozó legnagyobb bérkülönbség az üzlethez és igazgatáshoz köthető foglalkozásoknál volt tapasztalható, ahol a 6 évnél kevesebb szakmai tapasztalattal rendelkező nők 11%-kal keresnek többet, mint a férfiak. A női természettudományi és műszaki szakemberek a férfiakéval megegyező keresettel rendelkeznek a 6-tól 10 évig terjedő hivatásban töltött idő kategóriájában, azt megelőzően pedig 5%-kal magasabbal. Az egyéb képesítést nem igénylő foglalkozású nők bére pedig 2%-kal több a férfiakéhoz képest a 6-tól 10 évig terjedő munkaviszony kategóriájában.

A nemek közötti bérkülönbség növekszik a hivatalban töltött évek számával az olyan foglalkoztatási csoportoknál, mint például az üzlethez és igazgatáshoz köthető szakemberek, oktatási szakemberek vagy a helyhez kötött berendezések kezelői. A férfi oktatási szakemberek 1%-kal keresnek többet a nőknél az első 6 évben, de ez a különbség 15%-ra nő a 20 éves hivatali idővel rendelkezők körében. A hivatalban töltött évek számán alapuló kontraszt még szembetűnőbb a helyhez kötött berendezések kezelőit tekintve, ahol a különbség (az első hat év során jellemző) 6% és - a 11-től 20 éves munkaviszonnyal rendelkezőknél tapasztalható - 22% között mozog. Az összeszerelők, valamint a jogi, szociális és kulturális foglalkozásúak körében az átlagos bérkülönbség közel 10%, a szolgáltatási és értékesítési dolgozók esetében pedig 14%-ot mutat ugyanez az érték.

Honnan ered a nemek közötti fizetéskülönbség?

A nemek közötti fizetéskülönbségen ugyanolyan képességgel és végzettséggel elvégzett azonos értékű munka egyenlőtlen megfizetését értjük. Ez a fizetéskülönbség a nemi megkülönböztetés életszemléletéből és gyakorlatából fakad. Ezek az életszemléletek és gyakorlatok erősítik a fennálló egyenlőtlen fejlődési lehetőségeket férfiak és nők számára, valamint az indokolatlan fizetséget a szakmai csoportokon és hivatásokon belül. Kérjük vegye figyelembe, hogy a lent megadott nemek közötti fizetéskülönbségek csak a megvizsgált szakmákra és hivatásokra érvényesek.

1. táblázat. Nagy szakmai csoportok nemek közötti fizetéskülönbsége Magyarországon

Hivatás Szakmai tapasztalat években Férfi Nemek közötti bérkülönbség
Bruttó mediánbér (€/óra) Bruttó mediánbér (€/óra) % különbség
Oktatási szakemberek 3-nál kevesebb - - -
3-5 3,47 3,42 1,44%
6-10 3,69 3,47 5,96%
11 -20 4,25 3,61 15,06%
20-nál több 4,64 4,05 12,72%
Az üzlethez és igazgatáshoz köthető szakemberek 3-nál kevesebb 2,90 3,21 -10,69%
3-5 3,58 3,4 5,03%
6-10 3,91 3,72 4,86%
11 -20 4,22 3,76 10,90%
20-nál több 4 3,55 11,25%
Szolgáltatási és értékesítési dolgozók 3-nál kevesebb 2,33 2,08 10,73%
3-5 2,50 2,22 11,20%
6-10 2,76 2,23 19,20%
11 -20 2,88 2,27 21,18%
20-nál több 2,54 2,26 11,02%
Helyhez kötött berendezések és gépek kezelői 3-nál kevesebb 2,15 1,97 8,37%
3-5 2,44 2,30 5,74%
6-10 2,61 2,32 11,11%
11 -20 2,96 2,32 21,62%
20-nál több 2,83 2,39 15,55%
Összeszerelők 3-nál kevesebb 2,41 2,33 3,32%
3-5 2,55 2,30 9,80%
6-10 2,66 2,43 8,65%
11 -20 2,80 2,45 12,50%
20-nál több 2,89 2,55 11,76%
Természettudományi és műszaki szakemberek 3-nál kevesebb - - -
3-5 4,49 4,73 -5,35%
6-10 5,28 5,28 0,00%
11 -20 5,51 5,18 5,99%
20-nál több 5,95 5,53 7,06%
Jogi, szociális és kulturális foglalkozások 3-nál kevesebb 4,59 3,74 18,52%
3-5 4,35 3,89 10,57%
6-10 4,80 4,39 8,54%
11 -20 4,99 4,46 10,62%
20-nál több 5,05 4,47 11,49%
Hulladékgazdálkodók és egyéb képesítést nem igénylő foglalkozások 3-nál kevesebb 1,56 1,47 5,77%
3-5 1,47 1,47 0,00%
6-10 1,48 1,51 -2,03%
11 -20 1,56 1,54 1,28%
20-nál több 1,86 1,51 18,82%

Forrás: EU SILC 2013 Dataset

A nemek közötti fizetéskülönbséget úgy kapjuk meg, hogy összehasonlítjuk a nemek fajlagos bruttó mediánbéreit, és különbözetüket elosztjuk a férfi mediánbérével. A táblázatban található összes szakmai csoport legalább 10 összehasonlítással rendelkezik mind férfi, mind nő esetében.

Mi a WITA-nemek közötti fizetéskülönbség projekt?

Az Innovatív Eszközökkel a Nemek Közötti Fizetéskülönbség Ellen - WITA GPG (2015. január - 2016. december) célja, hogy jelentősen hozzájáruljon a nagy és tartós nemek közötti fizetéskülönbség csökkentésében. Ezt a European Commission PROGRESS Program Action Grant nr. 4000004929. program teszi lehetővé. Egyik tevékenysége, hogy szakmai csoportok szintjén összehasonlítsa a férfi és női béreket, és az eredményeket közzétegye mind a 28 EU-tagállam és Törökország WageIndicator weboldalán, valamint sajtóközleményekben terjessze azokat.

További információ a WITA projektről

A Magyarországon fennálló nemek közötti fizetéskülönbségről további információt a Berbaromoter.hu-n talál.

loading...

Images

Loading...