Indul a pályatanácsadók képzése

Kattints a bérkérdőívre, utat vagy pénzt nyersz!


Indul a Pályatanácsadók képzése

A gazdasági válság hatására a vállalati létszámleépítések egyre inkább mindennapossá válnak. Mind az érintett dolgozók, mind a munkahelyi vezetők érdeke az, hogy ez a folyamat minél kevesebb zökkenővel menjen végbe, és a dolgozókat a lehető legkisebb kár érje.  

A 2009. januárjában az SZGTI (Szakszervezetek Gazdaság és Társadalomkutatási Intézete) bonyolításában – az MSZOSZ Ipari-energiaipari Szakszervezetek Szövetsége kezdeményezésére – induló projekt közvetett célja a létszámleépítéssel érintett ágazatok, illetve vállalatok munkavállalói munkaerőpiacra történő visszatérésének, újrakezdésének és fontos információkkal való ellátásának  elősegítése. A projekt közvetlen, rövid távú célja olyan tanácsadói csapat létrehozása és képzése, akik a munkahelyeken közvetlenül tudnak pálya-tanácsadási szolgáltatásokat nyújtani kollégáiknak.  A projekt egy következő célja a kiképzett, egymással is kapcsolatba kerülő tanácsadókból a pályaorientációs tanácsadók hálózatának létrehozása. Távlati célként határozzuk meg – egy következő lehetséges projekt keretében – magának a hálózatnak a működtetését. Jelen projekt a pályatanácsadók kiválasztására és képzésére koncentrál, finanszírozása is a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprészéből történik, s bírja a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács munkaadói oldalának támogatását is.

A projekt arra ad lehetőséget, hogy az előzetes elképzelések szerint régiónként 35-35 fő, összesen 245 fő képzésére kerüljön sor.

Kiket képezünk?

A projekt sajátossága az, hogy a leendő pályatanácsadók döntően nem a munkahelyeken kívül, hanem helyben, a munkahelyeken működnének, saját kollégáikat és vezetőiket segítve. Olyanok, akik munkahelyi tapasztalattal rendelkeznek, jól ismerik a munkahelyi környezetet, könnyen gyorsan elérhetők mind a dolgozók, mind a vezetők által, személyre szabott segítséget képesek nyújtani. A munkahelyi szakszervezetekben dolgozók, a munkahelyi szakszervezeti vezetők és aktivisták már eddig is sokszor szembe találták magukat különféle konfliktusokkal, s vettek részt ezek megoldásában. Az ő részvételük és kiképzésük a pályaorientációs tanácsadásra, személyes lehetőségeik tárházát bővíti, olyan új és hasznos ismeretekre tehetnek szert, amiket egyénileg is és munkatársaik érdekében is hasznosítani tudnak. A képzés tematikájának összeállításánál ezeket a szempontokat követtük. A régiónként külön-külön megrendezésre kerülő, összesen 54-54 órás (azaz háromszor három napos) képzés a következő modulokat öleli fel: 


•    Gyakorlati ismeretek a szakmai és személyes célkitűzések újrafogalmazásához
•    Pszicho-szociális támogatási ismeretek, stressz-kezelés
•    Álláskeresés a gyakorlatban
•    Felkészítés az interjúra, pl. stressz-interjú
•    Jogi ismeretek
•    Munkaerő-piaci ismeretek és érdekképviseleti tréning.

 

A pályatanácsadók képesek lesznek...

...a munkahely elvesztéséből adódó konfliktusok oldására, az újbóli elhelyezkedést segítő tennivalók ismeretének birtokában lesznek, segíteni tudják az álláskereséshez és jelentkezéshez, valamint az újrakezdéshez szükséges dokumentumok elkészítését, összekötő szerepet tudnak játszani a munkájukat elveszítők vagy más érdeklődők és olyan intézmények között, mint a munkaügyi központ, a leendő Jogpontok, Senior, stb. között; biztosítani tudják a dolgozói érdekképviseletet, stb.


A projekt keretében kialakításra kerülő www.palyatanacsadok.hu honlap aktuális és fontos információkkal, a pályatanácsadók elérhetőségével a projekt 2009. november 30-i zárását követően is a létrejött hálózat alapjaként fog tovább működni.

A Pályatanácsadók projekt nem jöhetett volna létre a Bánya- és Energiaipari Dolgozók Szakszervezete elnöke nélkül, aki már régóta fontosnak tartotta egy ilyen projekt megvalósításának gondolatát.

Borbély Szilvia
2009. január 26.

loading...

Images

Loading...