Bruttó havi átlagbérek 2008-ban


Fizikai   

Szellemi
Együtt   

  Ft/fő Előző év
azonos
időszaka
=100
Ft/fő Előző év
azonos
időszaka
=100
Ft/fő Előző év
azonos
időszaka
=100
Mező-
gazdaság,
erdőgazdál-
kodás,
halászat
110 926
109,8 197 229
110,7 130 637
110,3
Erdőgazdál-
kodás
 89 285  105,7  208 427
 110,4 134 929
 110
Bányászat 184 419
 112  339 125
 111,1 220 318
 113,3
Feldolgozó
ipar
139 154
 106,7 319 836
108,7
181 490
107,5
Élelmiszer,
ital,
dohány-
termék
gyártása
114 679
 107,1 292 926
107,4
154 289
106,5
Textília,
textiláru,
bőrtermék,
lábbeli
 94 052
104,2
191 604
107,2
106 552
104,5
Fafeldol-
gozás,
papír-
gyártás,
kiadói
134 829
 110,9 261 867
115,9
177 357
114,1
Vegyipar 169 189
 104,8 393 860
109,6
242 577
106,2
Egyéb
nem fém
ásványi
termék
gyártása
155 223
108,3
313 257
106,5
193 800
109
Fém-
alapanyag,
fémfeldol-
gozási
termékek
142 985
107,3
283 919
104,4
170 907
106,2
Gépipar 149 686
105,2
343 054
107,3
193 921
106,3
Máshova
nem sorolt
feldolgozó-
ipar
108 060
106,8
196 941
107
122 225
105,8
Villamos-
energia-,
gáz-,
gőz-,
vízellátás
190 637
107,8
346 623
107,5
251 619
107,9
Ipar
összes
142 153
106,7
322 750
108,6
186 316
107,4
Építőipar 114 478
107,9
226 041
105,1
143 002
107,2
Kereske-
delem,
javítás
111 935
108,2
251 801
109,3
170 518
109,8
Szálláshely
szolgáltatás,
vendéglátás
96 796
107,9
193 815
107,3
120 444
108,8
Szállítás,
raktározás,
posta,
távközlés
149 082
106,4
278 994
106,6
201 843
107
Pénzügyi
tevékenység
143 751
105,2
423 751
111,8
419 078
111,7
Ingatlan-
ügyletek,
gazdasági
szolgáltatás
110 002
107
292 873
111,5
212 275
113,6
Közigazgatás,
védelem,
kötelező
társadalom-
biztosítás
151 971
107,2
298 939
107,2
260 280
106,9
Oktatás 110 061
108,5
220 858
104,2
200 416
104,2
Egészségügyi
és szociális
ellátás
116 239
106,6
184 649
104,7
167 872
105,4
Humán-
egészségügyi
ellátás
122 590
106,4
200 898
105
183 802
105,5
Szociális
ellátás
108 620
107,1
156 780
105,4
142 943
106,4
Egyéb
közösségi,
személyi
szolgáltatás
124 810
104,7
241 124
103,2
182 180
104
Nemzet-
gazdaság
összesen
129 051
107,2
268 651
108
195 096
108,1
Versenyszféra
összesen
129 590
107,2
292 664
109,1
188 684
109,3
Költségvetési
szféra
összesen
128 884
107,7
242 153
106,1
214 678
106,2
 Forrás: KSH
           
loading...

Images

Loading...