Már robog a "Jó pályán"

A 2010 nyarától 2011 novemberéig tartó projekt keretében a korábbi BérBarométer adatbázis egyes kérdéseinek újbóli lekérdezésével sor kerül négy régió – az észak-alföldi, észak-magyarországi, dél-alföldi és közép-dunántúli – helyzetének feltárására abból a szempontból, hogy az ott dolgozók munka- és bérviszonyait, munkakeresési szokásait mi jellemzi, mennyit változott ez a korábbi (2007) felméréshez képest; miben különbözik a nők és férfiak helyzete most, javult-e vagy sem a korábbiakhoz képest?  

A kapott eredményekből kirajzolódó helyi foglalkoztatási profilok fontos szerepet játszanak a négy helyszínen (Nyíregyháza, Békéscsaba, Miskolc, Várpalota) megvalósulásra kerülő, célcsoport helyzetbe hozását pályára segítő/orientáló 90 órás képzésnél és a mind a négy régióban megrendezésre kerülő szakmai fórumokon: a beazonosított nehézségek és gyengeségek mentén próbálnak majd a trénerek, a mentorok közösen a résztvevőkkel optimális megoldásokat találni.  

A képzésen egyebek mellett sor kerül munkaerő-piaci és munkajogi, önismereti, konfliktuskezelési, álláskeresés ismeretek és kompetenciák fejlesztésére.  A hasonló foglalkoztatási gondokkal küzdő térségek számára közös szakmai fórumok biztosítják a tapasztalatcserét és a projekt eredményeinek hasznosítását. Míg a képzésen helyszínenként 15-15 főnek (összesen 60 főnek) van lehetősége arra, hogy részt vegyen a projektben, a helyi szakmai fórumokon/műhelyekben 30-30 főnek (összesen 120 főnek) lesz lehetősége találkozni a munkaerő-piaci integráció és az életpálya tanácsadás témájában érintett felekkel, pl. a helyi munkaügyi központok, helyi szakképzési központok, a helyi fejlesztési és képzési bizottságok, önkormányzatok képviselőivel, helyi vállalkozókkal.

A szakmai műhelyeken születő ötletek, tervek gondozását a továbbiakban a mentorok végzik.  A szakmai fórumok által alkotott hálózatok nyitottak lesznek, bárki csatlakozhat hozzájuk akár a helyi mentorokon keresztül, akár a projekt weblapján keresztül. A projektbe bevont mentorszervezetek között találjuk az Észak-alföldi Régióban (Nyíregyháza) a Nők a Jobb Jövőért Egyesületet; az Észak-Magyarországi Régióban (Miskolc) a Nőknek is Esélyt Alapítványt; a Dél-alföldi Régióban (Békéscsaba) a Békés Megyei Nők Egyesületét, illetve a Közép-Dunántúli Régióban (Várpalota) az  IRISZ  Nőegyesületet. A helyi szakmai műhelyek és a regionális mentorok összefogója a Nők a Holnapért Alapítvány.

Borbély Szilvia

loading...

Images

Loading...