Fizetés Edi Rama

  • Miniszterelnök - Albania
  • Évente: 7 068 047,00 Ft
  • Havi: 589 003,92 Ft
  • Hetente: 135 923,98 Ft
  • Naponta: 27 184,80 Ft
Edi Rama

OraNews.tv Feb 2019 Kryeministri shqiptar Edi Rama rezulton të jetë një ndër kryeministrat me pagën më të lartë krahasuar kjo me pagën mesatare të qytetarëve.
Sipas të dhënave të Bankës Botërore konstatohet se kreu i qeverisë shqiptare mer 1700 euro në muaj në një kohë që paga mesatare e qytetarëve është 344 euro.

Források

Update: 2019-2


loading...

Images

További VIP fizetés

Loading...