Nők és férfiak közötti kereseti rés az Észak-alföldi régióban

Sajtóközlemény 3

Nők és férfiak közötti kereseti rés az Észak-alföldi régióban

A 2011. novemberéig tartó TÁMOP projekt a nők, fiatalok és 45 éven felüliek munkaerő-piaci (re)integrációját, “jó pálya” választását, valamint esély-és és béregyenlőségét szándékszik elősegíteni. Ennek során- a főpályázó SZGTI (Szakszervezetek Gazdaság és Társadalomkutatási Intézete) felhasználja, ötvözi és továbbfejleszti a korábbi BérBarométer (www.berbarometer.hu) és Pályainformációs tanácsadók projektben (www.palyatanacsadok.hu) korábban kialakított jó gyakorlatait, így – egyebek mellett -  a munkakörülményekre, keresetekre vonatkozó adatfelvételt.


A “Jó pályán! Jó gyakorlatok továbbfejlesztése és alkalmazása a munkaerő-piaci integrációért és esélyegyenlőségért” című TÁMOP projekt keretében 2010. szeptemberében összesen 3500 fő telefonos lekérdezésére került sor.

Az Észak-alföldi régióban 929 főt kérdeztek meg. Közülük 826 fő (333 férfi és 493 nő) válaszolt arra a kérdésre, hogy mennyi a bruttó keresete, és 846 fő (345 férfi és 501 nő) nyilatkozott a nettó keresetéről. Eszerint a régióban a havi bruttó átlagkereset 119 735 Ft, a nettó átlagkereset 87 839 Ft volt. 

Az EU ajánlásnak megfelelően számítva ki a nők és férfiak keresete közötti rést - azaz megnézve, hogy a nők és férfiak keresete közötti különbség hány százaléka a férfiak keresetének- megállapíthatjuk, hogy az Észak-alföldi régióban a bruttó kereseti rés - a 2010 szeptemberi lekérdezés alapján - 11,6%, nettó kereseti rés pedig 11,2% lett.

Ezek a régiószintű adatok – más régiókkal, mint pl. az ugyancsak vizsgált Közép-dunántúli régióval ellentétben – jelentős javulást mutatnak egy korábbi, az EQUAL projekt keretében létrehozott BérBarométer adatbázis 2006/2007 eredményeihez képest: a BérBarométer adatbázis szerint az észak-alföldi régióban a bruttó kereseti rés 20,7%, a nettó kereseti rés pedig 15% volt.

Az átlag mögött az egyes megyék eltérő tendenciái állnak. A BérBarométer keretében Hajdú-Bihar megyében összegyűjtött minta szerinti, a nők és férfiak közötti, 13%-os bruttó kereseti rés 2010-re 10%-ra csökkent, nettó kereseti rés pedig 18%-ról 11,5%-ra.

Hasonlóképpen jelentős javulás tapasztalható Szabolcs-Szatmár megyében: 2010-re a bruttó kereseti rés 25%-ról 14%-ra, a nettó átlagos kereset alapján kiszámított különbség pedig 11%-ra.

Jász-Nagykun-Szolnok megyében viszont nőtt a nők és férfiak közötti kereseti rés, a bruttó kereseti rés ennek megfelelően 2010. szeptemberében 18% lett (szemben a 2006/2007-es 14%-kal), a nettó pedig 14%-ra emelkedett. /Dr. Borbély Szilvia/

loading...

Images