Nők és férfiak közötti kereseti rés a Dél-alföldi régióban

Sajtóközlemény4

Nők és férfiak közötti kereseti rés a Dél-alföldi régióban

 

A 2011. novemberéig tartó TÁMOP projekt a nők, fiatalok és 45 éven felüliek munkaerő-piaci (re)integrációját,“jó pálya” választását, valamint esély-és és béregyenlőségét szándékszik elősegíteni. Ennek során- a főpályázó SZGTI (Szakszervezetek Gazdaság és Társadalomkutatási Intézete) felhasználja, ötvözi és továbbfejleszti a korábbi Bérbarométer (www.berbarometer.hu) és Pályainformációs tanácsadók projektben (www.palyatanacsadok.hu) korábban kialakított jó gyakorlatait, így – egyebek mellett   a munkakörülményekre, keresetekre vonatkozó adatfelvételt.


A “Jó pályán! Jó gyakorlatok továbbfejlesztése és alkalmazása a munkaerő-piaci integrációért és esélyegyenlőségért” című TÁMOP projekt keretében 2010. szeptemberében összesen 3500 fő telefonos lekérdezésére került sor.
A Dél-alföldi régióban 731 főt kérdeztek meg. Közülük 614 fő (223 férfi és 391 nő) válaszolt arra a kérdésre, hogy mennyi a bruttó keresete, és 623 fő (230 férfi és 393 nő) nyilatkozott a nettó keresetéről. Eszerint a régióban a havi bruttó átlagkereset 121 461 Ft, a nettó átlagkereset 88 684 Ft volt. 

Az EU ajánlásnak megfelelően számítva ki a nők és férfiak keresete közötti rést - azaz megnézve, hogy a nők és férfiak keresete közötti különbség hány százaléka a férfiak keresetének- megállapíthatjuk, hogy a Dél-alföldi régióban a bruttó kereseti rés a 2010 szeptemberi lekérdezés alapján – 14,2%, a nettó kereseti rés pedig 13,4% lett.

Ezek a régiószintű adatok – különösen a nettó bért illetően - javulást mutatnak egy korábbi, az EQUAL projekt keretében létrehozott BérBarométer adatbázis 2006/2007 eredményeihez képest: a BérBarométer adatbázis szerint a Dél-alföldi régióban a bruttó kereseti rés 15,5%, a nettó kereseti rés pedig 21% volt.

Az átlag mögött azonban az egyes megyék jelentős mértékben eltérő tendenciái állnak.
Így csökkent a társadalmi nemek közötti kereseti rés Békés megyében: 2010-re a bruttó kereseti rés 11%-ról 5,5%-ra, a nettó átlagos kereset alapján kiszámított különbség pedig 10%-ról 5,9%-ra esett.

Bács-Kiskun megyében a BérBarométer adatbázis alapján megállapított 10%-os bruttó kereseti rés 2010-re 29%-ra nőtt, a nettó kereseti rés pedig 6%-ról 24%-ra.

Nőtt, bár kevésbé erőteljesen a nők és a férfiak közötti kereseti rés Csongrád megyében is, itt a bruttó kereseti rés 2010. szeptemberében 16,8% lett, szemben a 2006/2007-es 11%-kal, a nettó kereseti rés pedig 10%-ról 16,9%-ra emelkedett. /Dr. Borbély Szilvia/
loading...

Images