Minimálbér Magyarországon - Gyakori Kérdések

Van-e törvényes szabályozás a minimálbért illetően?

A 2012-ben módosított Munka Törvénykönyve 153 (1) paragrafusa. 2011-ig az Országos Érdekegyeztető Tanács (OÉT) keretében az országos szintű szocális partnerek egyezségre jutottak a következő évre vonatkozó minimálbéret illetően. Ezután törvényben rögzítették a minimálbér mértékét. 2011 júliusa után megszűnt az OÉT és egy új testület, a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács (NGTT) jött létre, csupán javaslattételi joggal. A 2013 évi minimálbért a 390/2012 (December 20) kormányhatározat rögzítette.

A törvényes szabályozás szerint egy vagy több minimálbér létezik?

Magyarországon kétféle minimálbér létezik – a minimálbér és a garantált bérminium. Mindkét minimálbér típus valamennyi ágazatra érvényes, azzal a különbséggel, hogy a garantált bérminimum viszont a legalább középfokú szakirányú végzettséggel rendelkezőnek és az ilyen végzettséget megkövetelő munkát végzőnek jár. Ha például egy szakmai végzettséggel rendelkező dolgozó segédmunkát végez, akkor csupán a minimálbérre jogosult, aminek az összege kevesebb, mint a garantált bérminimum.

Ha igen, mi határozza meg e minimálbérek nagyságát?

Két minimálbér típus van: 1) Az országos minimálbér a szakmai végzettség nélküliek részre, amit a szakképzetlenek kapnak, illetve azok a szakképzettek, akik a képzettségüket nem igénylő munkakört töltenek be, és a 2) garantált bérminimum, amit a legalább középfokú szakképzettségű dolgozók kapnak, akiket a szóban forgó szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatnak.

Hogyan kalkulálják ki a minimálbér mértékét?

A kormányhatározat az órára, napra, hétre és hónapra vonatkozó minimálbért rögzíti.

Heti/havi minimálbér esetén rögzítik a munkaórák számát?

Magyarországon a hivatalos munkaidő napi 8 óra, 5 napos munkahéttel.

A minimálbér megállapításában részt vesznek-e a kormányzati testületek, munkaadók és/vagy szakszervezetek képviselői?

A minimálbért meghatározó felek a következők: kormányzat részéről a Nemzetgazdasági Minisztérium, Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság; munkaadói szervezetek, az ÁFEOSZ-Coop, MGYOSZ, VOSZ és a szakszervezetek részéről a Liga, MSZOSZ és MOSZ.

Hogyan történik a minimálbérek értékmegőrzése?

A 2014. évi minimálbért és garantált bérminimumot illetően első menetben a 3 munkaadói és 3 munkavállalói szervezet megállapodott a növelés mértékében, s ezután ezt hagyta jóvá a kormányzat.

Milyen gyakran vizsgálják felül a minimálbér fix komponensét?

A minimálbér és a garantált bérminium következő évi mértékét év végén vizsgálják felül.

Milyen fő elgondolások alapján számítják újra a minimálbért?

Bér-és jövedelem szint az országban - Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a bruttó 300 000 forint alatti munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés elvárt mértékét, a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékét, valamint a munkabéremelés elvárt mértékével kapcsolatos részletes szabályokat - a szociális partnerekkel folytatott konzultációt követően - rendeletben határozza meg. (Munka Törvénykönyve, 153. § (5). Gazdasági fejlődés - A kötelező legkisebb munkabér összegének és hatályának megállapításánál figyelembe kell venni a nemzetgazdaság helyzetét (153. § (3)). Foglalkoztatási szint - A kötelező legkisebb munkabér összegének és hatályának megállapításánál figyelembe kell venni a nemzeti munkaerőpiac helyzetét és az egyes nemzetgazdasági ágazatok és az egyes földrajzi területek munkaerő-piaci sajátosságait (153. § (3)). Egyéb - A kötelező legkisebb munkabér összegének és hatályának megállapításánál figyelembe kell venni a munkakör ellátásához szükséges követelményeket (153. § (3)).

Mi létminimum (Ft)?

Kattintson ide, hogy megismerje az országos szegénységi küszöböt, a minimálbér, a létminimum és a ténylegesen kifizetett bérköltségek összefüggéseiben. Válassza ki a kívánt pénznemet (euró vagy nemzeti valuta), hogy megismerje az országos szegénységi küszöböt.

Hogyan szabályozzák a minimálbérrel kapcsolatos panaszokat?

Ha valaki arra panaszkodna, hogy nem kapja meg a minimálbért, az 1996-os LXXV. Számú törvény alapján panasszal élhet a munkaügyi felügyelőségen.

Milyen jogi szankció alkalmazható meg nem felelés esetén?

A munkaügyi felügyelőség a vállalat munkaügyi ellenőrzése során azt is megnézi, betartja-e a munkáltató a minimálbérrel és a garantált bérminimummal kapcsolatos szabályokat. A munkaügyi felügyelőség tervei szerint 2014 októberében és novemberében fogják a megfelelő bérezést ellenőrizni a vállalatoknál. Amennyiben a vállalatoknál a dolgozók nem kapják meg a nekik jogosan járó minimálbért vagy garantált bérminimumot, a munkaügyi felügyelők pénzbeli büntetést szabnak ki.

Gyakran alkalmaznak büntetést?

Ezeket a szankciókat ritkán alkalmazzák a munkaügyi felügyelők alacsony létszáma miatt. Például 2013 nyarán a munkaügyi felügyelet 798 vállalatnál 3500 dolgozó munkakörülményeit vizsgálta meg. A felügyelők a dolgozók 66%-ánál talált valamilyen szabálytalanságot a dolgozók munkakörülményeit illetően.

Kihez/hová fordulhatnak az egyének panaszaikkal, ha úgy találják, hogy keresetük nem éri el a minimálbért?

Az egyének/szakszervetei tagok igénybe vehetik a szakszervezetek által működtetett jogi tanácsadásokat. Ezek koordinátái: www.jogpont.hu, www.jogponplusz.hu. Az egyes panaszosok a Munkaügyi Bírósághoz is benyújthatják keresetüket. Címe: 1027 Budapest, Királyfürdő utca 4.; tel.+36-1/393-5400

Az év mely hónapjában kerül módosításra a minimálbér?

A minimálbért évente januárban módosítják.

loading...

Images